اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

25 آذر 1401

  • خانه
  • اخبار تشکل ها
  • آئین نامه حمایت از تولید دانش بنیان و فناور و اشتغال آفرین در صنعت اب و برق