اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

26 آذر 1401

  • خانه
  • اخبار تشکل ها
  • مشارکت در برنامه ریزی و اجرای تک پودمانی اموزشی مدیریت تجارت محصولات کشاورزی MBA