اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

31 شهریور 1401

  • خانه
  • اخبار تشکل ها
  • مشارکت در برنامه ریزی و اجرای تک پودمانی اموزشی مدیریت تجارت محصولات کشاورزی MBA

مشارکت در برنامه ریزی و اجرای تک پودمانی اموزشی مدیریت تجارت محصولات کشاورزی MBA

مشارکت در برنامه ریزی و اجرای تک پودمانی اموزشی مدیریت تجارت محصولات کشاورزی MBA
اطلاعات بیشتر