اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

28 آذر 1401

  • خانه
  • اخبار تشکل ها
  • پیگیری اتاق بازرگانی در خصوص عدم پذیرش بانک های عامل از قبول واحدهای تولیدی به عنوان ترهین و وثایق

پیگیری اتاق بازرگانی در خصوص عدم پذیرش بانک های عامل از قبول واحدهای تولیدی به عنوان ترهین و وثایق

پیگیری اتاق بازرگانی در خصوص عدم پذیرش بانک های عامل از قبول واحدهای تولیدی به عنوان ترهین و وثایق
اطلاعات بیشتر