اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

17 آذر 1401

  • خانه
  • اخبار تشکل ها
  • اعطای مجوز اقامت ۵ساله به اتباع خارجی که حداقل معادل ۱۰۰ هزار دلار در کشور سپرده گذاری بلندمدت و یا به همان میزان سرمایه گذاری نمایند

اعطای مجوز اقامت ۵ساله به اتباع خارجی که حداقل معادل ۱۰۰ هزار دلار در کشور سپرده گذاری بلندمدت و یا به همان میزان سرمایه گذاری نمایند

اعطای مجوز اقامت ۵ساله به اتباع خارجی که حداقل معادل ۱۰۰ هزار دلار در کشور سپرده گذاری بلندمدت و یا به همان میزان سرمایه گذاری نمایند
▫️طی اطلاع استانداری سمنــان
به پیوست تصویر نامه شماره ۱۳۰۳۷۳ مورخ۱۴۰۱/۶/۲۸ معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور به انضمام تصویر مصوبه شماره ۱۰۷۴۵۰/ت ۵۹۲۶۷ هیأت محترم وزیران در خصوص اعطای مجوز اقامت ۵ ساله به اتباع خارجی که حداقل معادل ۱۰۰ هزار دلار در کشور سپرده گذاری بلندمدت و یا به همان میزان سرمایه گذاری نمایند جهت استحضار، فعالین محترم اقتصادی