اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

29 اردیبهشت 1402

اطلاع از تبصره ” ل ” بند 7 قانون بودجه سال 1401

به اطلاع می رساند بر اساس تبصره ل بند ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ ارزش خرید مواد معدنی برای واحدهای فرآوری مواد معدنی در صورت ارائه صورتحساب الکترونیکی تأیید شده مطابق ماده(۹۵) قانون مالیاتهای مستقیم و آیین نامه اجرائی آن به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی مورد قبول واقع می شود. ل