اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

16 آذر 1401

  • خانه
  • اخبار تشکل ها
  • فراخوان هفتمین فرایند ارزیابی و انتخاب استانی بنگاه های اقتصادی حامی حقوق مصرف کنندگان

فراخوان هفتمین فرایند ارزیابی و انتخاب استانی بنگاه های اقتصادی حامی حقوق مصرف کنندگان

فراخوان هفتمین فرایند ارزیابی و انتخاب استانی بنگاه های اقتصادی حامی حقوق مصرف کنندگان
اطلاعات بیشتر