اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

16 آذر 1401

اعلام نظرات جهت تدوین « تنظیم استراتژی توسعه صنعتی کشور »

موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی از طرف دولت محترم، متولی تنظیم استراتژی توسعه صنعتی کشور با مشارکت نمایندگان دستگاه ها و نهادهای مرتبط از جمله اتاق ایران شده است. بعد از آسیب شناسی های انجام شده توسط این مؤسسه در خصوص اسناد قبلی موجود با حضور نمایندگان اتاق، در حال حاضر تعيين صنایع پیشران و رسته های اولویت دار، در دستور کار قرار گرفته است.
در این راستا در گام اول، موسسه مذکور از طریق تجمیع نظرات نخبگان، اقدام به تعیین برخی مؤلفه ها و شاخص های تعیین کننده صنایع پیشران نموده است. با این حال نظر به ضرورت تامل و تدقیق در شاخص های احصاء شده، در گام دوم، مقرر شده است نمایندگان دستگاه ها و به ویژه فعالان اقتصادی بخش خصوصی از طریق تکمیل یک پرسشنامه آنلاین، درجه اهمیت مؤلفه های احصاء شده را تعیین نمایند.
لذا از شما فعال اقتصادی تقاضا میگردد تا با مراجعه به لینک ذیل نظر ارزشمندتان را اعلام بفرمائید
https://survey.porsline.ir/s/F2VZffC