اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

16 آذر 1401

برخورداری شرکت های صادرکننده از تسهیلات گمرک روسیه

بنا بر اطلاع ” برخورداری شرکت های صادرکننده محصولات ایرانی از تسهیلات ویژه گمرک فدراسیون روسیه در زمینه ترخیص کالا از گمرکات این کشور در چارچوب کریدور ساده سازی گمرکی -کریدور سبز گمرکی 
اطلاعات بیشتر