اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

16 آذر 1401

اعلام آمادگی ” گشایش اعتباری اسناد داخلی “توسط بانک مسکن

اعلام آمادگی ” گشایش اعتباری اسناد داخلی “توسط بانک مسکن
طی اعلام سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان سمنان اطلاعات بیشتر در فایل پیوست