اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

16 آذر 1401

  • خانه
  • اخبار تشکل ها
  • فراخوان اجرای طرح های بهینه سازی از طریق بازار بهینه سازی مصرف انرژی و محیط زیست

فراخوان اجرای طرح های بهینه سازی از طریق بازار بهینه سازی مصرف انرژی و محیط زیست

فراخوان اجرای طرح های بهینه سازی از طریق بازار بهینه سازی مصرف انرژی و محیط زیست
اطلاعات تکمیلی