اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

16 آذر 1401

تغییر نحوه ثبت نام برخی از محصولات کشاورزی

بنا بر اطلاع واصله از رایزن محترم جمهوری اسلامی ایران در کشور چین بمنظور پیشگیری و کنترل اپیدمی های مربوط به گیاهان ، نحوه ثبت نام برخی از محصولات کشاورزی در آن کشور تغییر یافته است
اطلاعات بیشتر در پیوست