اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

10 دی 1401

  • خانه
  • اخبار تشکل ها
  • دریافت اعتبار مالیاتی برای شرکت های تحقیق و توسعه که با دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی تفاهم نامه دارند

دریافت اعتبار مالیاتی برای شرکت های تحقیق و توسعه که با دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی تفاهم نامه دارند

دریافت اعتبار مالیاتی برای شرکت های تحقیق و توسعه که با دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی تفاهم نامه دارند
اطلاعات بیشتر