اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

28 اردیبهشت 1402

q4tHXUQOwMXx
#اطلاع_رسانی
فعالین محترم حوزه معدن
طی اطلاع اداره کل صمت استان حداکثر مهلت تکمیل اطلاعات ماشین آلات در سامانه کاداستر تا پایان دی ماه سال جاری اعلام شده است موارد جهت اطلاع
روابط عمومی اتاق بازرگانی