اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

26 دی 1401

ارسال حامل کالا به گمرکات مرزی طی اعلام گمرک استان سمنان

ارسال حامل کالا به گمرکات مرزی طی اعلام گمرک استان سمنان
با عنایت به بند یک بخشنامه اخیر دفتر صادرات گمرک ج.ا. ایران به شماره ۱۴۰۱/۱۳۸۵۷۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۱ خواهشمند است دستور فرمایید به صادر کنندگان استان اعلام نمایند برای صادرات کالا در همه مسیرها (سبز ، زرد و قرمز بعد از صدور مجوز بارگیری و صدور بیجک در مسیر و گمرکات مبدأ استان نسبت به ارسال حامل کالا به گمرکات مرزی اقدام نمایند در غیر این صورت مسئولیت توقف حاملها در طول . گمرکات مرزی به عهده صادر کنندگان خواهد بود. ضمناً همان طور که قبلاً اعلام شده با پیگیریهای این اداره کل ظرفیت تبصره ۲ ماده ۱۱۷ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی در خصوص حمل کالا با کامیونهای فاقد شرایط الصاق پلمب به این اداره کل تفویض شده که صادر کنندگان متقاضی میتوانند با اخذ تأییدیه از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مبنی بر کمبود کامیون حائز الصاق پلمب نسبت به موضوع اقدام نمایند.
مراتب جهت استحضار و اطلاع رسانی به صادر کنندگان استان سمنان ایفاد میگردد.