اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

26 اردیبهشت 1402

فهرست پالایش و بروز رسانی شده معافیت ها و تخفیفات گمرکی « طی اطلاع گمرک»

فهرست پالایش و بروز رسانی شده معافیت ها و تخفیفات گمرکی « طی اطلاع گمرک»
متن نامه 👇🏿👇🏿
بخشنامه های گمرکات اجرائی با توجه به نامه شماره ۱۴۰۱/۱۵۷۴۳۷۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ دفتر فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی ( تصویر پیوست) نظر به اینکه مقرر است طی روزهای آتی فهرست پالایش و بروز رسانی شده معافیتها و تخفیفات ( خانه ۰۴۹ اظهارنامه و فهرست پالایش و به روز رسانی شده ردیفهای درآمدی و سایر عوارض وصولی خانه ۰۴۲ اظهارنامه در سامانه جامع امور گمرکی بارگذاری گردد، ضمن ارسال دو فقره فایل فهرست های مزبور، مقتضی است دستور فرمایید مراتب بنحو شایسته به اطلاع ذینفعان ( اعم از صاحبان کالا کارگزاران گمرکی اظهار کنندگان، شرکت های حمل و نقل و … و سایر فعالان اقتصادی که در آن گمرک فعالیت مینمایند رسیده تا در هنگام اظهار کالا و تنظیم اظهارنامه مورد لحاظ قرار گیرد.
👈🏿 موارد جهت استحضار اعضای محترم اتاق بازرگانی سمنــان