اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

29 اردیبهشت 1402

مرکز پژوهش اتاق ایران منتشرکرد : نظم جهانی جدید در بازار انرژی

پنجاه و سومین گزارش در بردارنده شواهد جدیدی از نظم جهانی جدید در بازار انرژی است که به واسطه نزدیکی بیشتر چین با کشورهای حوزه خلیج فارس و خرید مقادیر فزاینده ای نفت و گاز به واحد پول یوان و نیز در اختیار داشتن انرژی ارزان روسیه اتفاق افتاده به نحوی که طبق اعلام وزارت دارایی ،روسیه سهم یوان چین در صندوق ثروت ملی روسیه به دو برابر افزایش یافته است پس از کاهش واردات گاز بریتانیا از روسیه به میزان ۷۵ درصد در سال ۲۰۲۲ نسبت به سال قبل از آن و انسداد حدود ۳۰۰ میلیارد یورو از ذخایر بانک مرکزی روسیه توسط اتحادیه
اروپا و گروه هفت و نیز از دست دادن حدود ۹۳ میلیارد دلار از دارایی میلیاردرهای روسی اقتصاد این کشور بیش از پیش به کشورهایی نظیر چین وابسته شده است. بخش منطقه ای نیز نوید تغییرات اقتصادی عمده ای در دوبی و در سراسر امارات را داده است؛ از جمله طرح اقتصادی ده ساله دوبی ! با هدف دو برابر کردن اندازه اقتصاد دوبی در دهه آینده و تثبیت موقعیت آن در بین سه شهر برتر جهانی عربستان نیز در جهت ارتقای موقعیت خود در حوزه نفت به دنبال سرمایه گذاری ۷ میلیارد دلاری در کره جنوبی و افزایش همکاری با این کشور و نیز کشور ژاپن در زمینه انرژی و اقتصاد است. از سوی دیگر اهمیت مصر نیز در معادلات بین المللی به واسطه کشف یک میدان گازی و علی رغم بدهی خارجی بالا به ویژه به چین افزایش یافته است.
دریافت گزارش