اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

29 اردیبهشت 1402

مجوز تردد سال ۲۰۲۳ – فرانسه

مجوز تردد سال ۲۰۲۳ – فرانسه
طبق اطلاع واصله از دفتر ترانزيت و حمل و نقل بین المللی سازمان راهداری به استحضار می رساند ” مجوز تردد کامیونهای ترانزیتی که طبق موافقتنامه فی مابین وزارت راه دو کشور ایران و فرانسه قبل از پایان هر سال مبادله میگردد امکان تردد ناوگان جاده ای هر یک از طرفین در قلمرو کشور مقابل را امکان پذیر می ساخت اما متأسفانه مجوزهای جدید ۲۰۲۳ تاکنون از سوی دولت فرانسه تحویل نگردیده و این امر موجب نبود مجوز تردد و عدم امکان حمل کالاهای بازرگانان و تجار ایرانی به فرانسه و یا کالاهایی که از مسیر فرانسه ترانزیت می شوند، گردیده. به همین منظور سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای طی مکاتبه با مدیر کل اروپا وزارت امور خارجه خواستار اقدام مقتضی در این زمینه شده است.
مزید اطلاع گذر برگهای فرانسه با عدم تبعیت از عرف بین المللی جزو هفت کشور معتبر صرفاً تا پایان هر سال میلادی بوده و لذا ناوگان پلاک ایرانی به مقصد آن کشور با عبور از آن قلمرو(عمدتاً به مقاصد بلژیک اسپانیا و در ادامه پرتقال) طی ایام منتهی به فرارسیدن سالجاری میلادی متوقف شده است
👈🏿 مراتب جهت اطلاع اعضای محترم اتاق سمنـــان