اعتبار سنجی شرکت های تایلندی

چاپ
Share/Save/Bookmark

نظر به اطلاع واصله از وزارت امور خارجه کشورمان در خصوص لزوم اعتبارسنجی شرکت های تایلندی از طریق بخش اقتصادی سفارت ج.ا.ایران به منظور جلوگیری از کلاهبرداری، علیرغم اطلاع رسانی های مستمر مبنی بر ضرورت هماهنگی تجار ایرانی با بخش اقتصادی سفارت ج.ا.ایران در بانکوک به منظور احراز هویت شرکت ها و طرف های تجاری تایلندی، اخیرا موارد کلاهبرداری از سوی شرکت های (کاغذی) تایلندی که وجود خارجی نداشته اند، افزایش یافته است. در اکثر موارد مبالغ زیر ۱۰ هزار دلار از طرف ایرانی درخواست شده است چرا که احتمال پیگیری موضوع شکایت و احتمال پیگیری موضوع شکایت و احتمال گرفتن وکیل و پرداخت هزینه های آن را کاهش می دهد. در آخرین مورد در اسفندماه ۱۳۹۶، از یک کلاهبرداری ۶۰۰ هزار دلاری جلوگیری به عمل آمد.
با توجه به مراتب فوق، اکیدا توصیه می شود ترتیبی اتخاذ گردد تا تجار ایرانی قبل از هرگونه اقدام با طرف های تایلندی، هماهنگی های لازم به منظور اعتبار سنجی شرکت های مذکور انجام دهند.

👈🏿 موارد جهت استحضار اعضای محترم اتاق بازرگانی سمنان