اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

28 اردیبهشت 1402

اعزام هیات تجاری به عراق 26 الی 29 دی

اعزام هیات تجاری به عراق
26 الی 29 دی
– آخرین زمان برای ثبت نام
9 دی 1400