اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

25 اردیبهشت 1402

انجمن آسانسور استان سمنان

انجمن صنایع آسانسور، پله برقی و خدمات وابسته استان سمنان

محل استقرار استان شهرستان سمنان
اعضای هیات مدیره : آقایان عباس دنیادوست ، حسن طبسی ، ایوالفضل عالمی ، خسرو عباسی ، محمد حاجی سلطانی
رییس هیات مدیره : آقای عباس دنیادوست
تلفن تماس : 02333346781