اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

26 اردیبهشت 1402

انجمن ارگانيك ايران در استان سمنان

رئیس: سعيد خادم عباسی
تلفن: 33464002-023
فكس: 33464500-023
آدرس: سمنان ـ بلوار 17 شهریور ـ خ میرزاکوچک خان جنگلی كدپستي 3519743515
اعضاء هیات رئیسه: سعيد خادم عباسی، ابوالفضل آلبویه، عبدالحمید دربانیان، میلاد رضوانی