اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

24 آذر 1401

  • خانه
  • انجمن دانش بنیان استان سمنان

انجمن دانش بنیان استان سمنان

نام استان: سمنان
نام اتاق: سمنان
رییس هیات مدیره : غلامرضا ابراهیمیان
تلفن: 33464002-023
آدرس: سمنان
اعضاء هیات رئیسه:
غلامرضا ابراهیمیان : رئیس هیئت مدیره
سعید ترکمان دهنوی : نائب رئیس اول
رضا خدامی : نائب رئیس دوم
محمد اختری : خزانه دار و عضو هیئت مدیره

اعضای اصلی و علی البدل هئیت مدیره برای سه سال به شرح ذیل انتخاب شدند :
1- آقای ابراهیمیان 2- آقای خدامی 3- آقای ترکمان 4- آقای امیر سلیمانی 5- آقای اختری 6- آقای حافظی 7- خانم عرب