اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

4 خرداد 1402

انجمن صنايع پلاستيك استان سمنان

رئیس: سعيد تركمان دهنوي

دبیر : سرکار خانم گرجی

تلفن: 33464002-023
فكس: 33464500-023
آدرس: سمنان ـ بلوار 17 شهریور ـ خ میرزاکوچک خان جنگلی كدپستي 3519743515
اعضاء هیات رئیسه: سعيد تركمان دهنوي، مهدي احساني، اسماعيل مومن آبادي، مجيد رضا يغمايي، حسن نشاطي