اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

26 اردیبهشت 1402

انجمن پسته ایران در استان سمنان

نام استان: سمنان
نام اتاق: سمنان
رییس هیات مدیره و دبیر : منصور عباسیان
تلفن: 09123733391
فكس:
آدرس: سمنان ـ دامغان
اعضاء هیات رئیسه: منصور عباسیان، نوید مسعودیان، رضا کردی، محمد علی حسینی سعیدی، علی اصغر ورکیانی زاده، حبیب الله عباسیان، مصطفی شمس محمد پور

اخبار انجمن پسته
– نهمین جشنواره پسته از 27 مهر تا 29 مهر 1401 با حضور بهره برداران و تاثیرگذاران در دامغان برگزار گردید

   

-اعزام نماینده انجمن پسته دامغان به کشور اسپانیا جهت بازدید از صنعت پسته آن کشور

 

همکاری انجمن پسته دامغان با مرکز تحقیقات کرمان جهت بررسی مشکلات باغداران پسته استان سمنان

 

 

 

 

 

 

برگزاری کارگاه تغذیه پسته با حضور دکتر حکم آبادی مدرس برجسته کشور در دامغان