اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

31 شهریور 1401

  • خانه
  • انجمن پسته ایران در استان سمنان

انجمن پسته ایران در استان سمنان

نام استان: سمنان
نام اتاق: سمنان
رییس هیات مدیره و دبیر : منصور عباسیان
تلفن: 33464002-023
فكس:
آدرس: سمنان ـ دامغان
اعضاء هیات رئیسه: منصور عباسیان، نوید مسعودیان، رضا کردی، محمد علی حسینی سعیدی، علی اصغر ورکیانی زاده، حبیب الله عباسیان، مصطفی شمس محمد پور