اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

25 اردیبهشت 1402

تغییر مدیر عامل

مدارک لازم مربوط به تغییر مدیرعامل جهت اسکن و بارگذاری در سامانه کارت هوشمند بازرگانی

1-آگهی تغییرات هیات مدیره

2- کپی از تمام صفحات شناسنامه مدیر عامل جدید

3-کپی کارت ملی مدیر عامل جدید

4- گواهی عدم سوء پیشینه مدیر عامل جدید(نامه مربوط به این مورد توسط سامانه در هنگام ثبت نام در اختیار شما قرار می گیرد)

5-گواهی امضاء(فرم دال) مدیر عامل جدید(فرم مربوط به این مورد توسط سامانه در هنگام ثبت نام در اختیار شما قرار می گیرد)

6- کارت پایان خدمت یا معافیت مدیر عامل جدید

7-مدرک تحصیلی مدیر عامل جدید

8- فرم مشخصات بازرگانی(جهت دریافت این فرم کلیک نمایید)

9- اظهار نامه ارزش افزوده سال قبل تا به کنون (به دلیل حجم و تعداد صفحات زیاد احتیاج به اسکن نداشته و در زمان تحویل اصل مدارک آنرا به همراه داشته باشید)

10- اصل کارت بازرگانی

11- عکس پرسنلی با کیفیت مناسب

 

توجه:در صورت ثبت نام با اطلاعات نادرست و ناکافی مسئولیت تاخیر در دیرکرد صدور کارت به دلیل حذف اطلاعات نادرست و جایگزینی اطلاعات صحیح بر عهده متقاضی خواهد بود.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر و دریافت مستندات لطفا بر لینک ذیل کلیک نمائید

لینک ۱

لینک۲

جهت ورود به سامانه کارت هوشمند بازرگانی و آغاز ثبت نام لطفا روی عکس زیر کلیک نمایید.