اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

30 اردیبهشت 1402

اولین نمایشگاه توانمندی های جهادی صنعت، معدن و کشاورزی 12 الی 22 بهمن 1400

اولین نمایشگاه توانمندی های جهادی صنعت، معدن و کشاورزی 12 الی 22 بهمن 1400
جهت دریافت اطلاعات بیشتر به تارنمای www.iranajc.comمراجعه نمائید
اطلاعات بیشتر