اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

30 اردیبهشت 1402

نمایشگاه بین المللی برق و انرژی عراق – 20 الی 22 خرداد 1401

نمایشگاه بین المللی برق و انرژی عراق – 20 الی 22 خرداد 1401
اطلاعات بیشتر در فایل پیوست
پوستر برق وانرژي
جهت دریافت اطلاعات بیشتر به وب سایت
www.mapnafair.com مراجعه نمائید