اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

16 آذر 1401

بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی سنگ ازمیر ترکیه- فروردین 1401

بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی سنگ ازمیر ترکیه
👈🏿 10 الی 13 فروردین 1401
◽️مجری: شرکت فرجاد تجارت سامه گستر ایرانیان
نمایشگاه بین المللی سنگ ازمیر ترکیه سومین نمایشگاه تخصصی بزرگ صنعت سنگ دنیا است که همه ساله بازدید کنندگان مختلفی از 128 کشور جهان دارد
◽️ اطلاعات تماس و ثبت نام
086-43241107, 086-43222057~59, 086-43231134
نمایشگاه سنگ ازمیر