اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

29 اردیبهشت 1402

نمایشگاه بین المللی خودرو – ترکیه – خرداد 1401

نمایشگاه بین المللی خودرو ، ماشین الات و تجهیزات جانبی 15 تا 22 خرداد 1401
نمایشگاه خودرو استانبول – خرداد 1401