اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

16 آذر 1401

  • خانه
  • تقویم نمایشگاه
  • نمایشگاه بین المللی فراورده های غذایی و تکنولوژی های وابسته – ترکیه 19 الی 21 خرداد 1401

نمایشگاه بین المللی فراورده های غذایی و تکنولوژی های وابسته – ترکیه 19 الی 21 خرداد 1401

نمایشگاه بین المللی فراورده های غذایی و تکنولوژی های وابسته – ترکیه 19 الی 21 خرداد 1401
İran Chamber- 9 Jun 2022 – Copy (4)