اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

8 آذر 1401

  • خانه
  • تقویم نمایشگاه
  • چهاردهمین نمایشگاه بین المللی ماشین الات تکنولويی و تجهیزات کشاورزی – ترکیه 20 الی 28 اردیبهشت 1401

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی ماشین الات تکنولويی و تجهیزات کشاورزی – ترکیه 20 الی 28 اردیبهشت 1401

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی ماشین الات تکنولويی و تجهیزات کشاورزی – ترکیه 20 الی 28 اردیبهشت 1401
İran Chamber- May 2022