اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

17 آذر 1401

  • خانه
  • تقویم نمایشگاه
  • برگزاری بزرگترین نمایشگاه کالای سوپر مارکتی دنیا APSA در سائوپائولوی برزیل 26 الی 29 اردیبهشت1401

برگزاری بزرگترین نمایشگاه کالای سوپر مارکتی دنیا APSA در سائوپائولوی برزیل 26 الی 29 اردیبهشت1401

برگزاری بزرگترین نمایشگاه کالای سوپر مارکتی دنیا APSA در سائوپائولوی برزیل 26 الی 29 اردیبهشت1401
اطلاعات بیشتر