اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

1 آذر 1401

هفتمین نمایشگاه بین المللی تجارت ـ سغد27 و 28 خرداد 1401

هفتمین نمایشگاه بین المللی تجارت ـ سغد
هفتمین نمایشگاه بین المللی تجارت ـ سغد 2022 در شهر خجند استان سغد جمهوری تاجیکستان در تاریخ 27 و 28 خردادماه 1401 برگزار می گردد.
برای دریافت هرگونه اطلاعات بیشتر در مورد سفر به شهر خجند استان سغد و حضور در نمایشگاه با شماره تلفن: 992929110006+ (آقای خورشیدی مرادزاده) تماس حاصل فرمائید.