اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

4 خرداد 1402

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان ، تاسیسات، سیستم های گرمایشی و سرمایشی عراق 5 الی 8 مهر 1401

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان ، تاسیسات، سیستم های گرمایشی و سرمایشی عراق 5 الی 8 مهر 1401
اطلاعات بیشتر