اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

16 آذر 1401

  • خانه
  • تقویم نمایشگاه
  • پانزدهمین نمایشگاه تخصصی بین المللی مواد غذایی و هتلداری عمان 2020 4 الی 6 مهر 1401

پانزدهمین نمایشگاه تخصصی بین المللی مواد غذایی و هتلداری عمان 2020 4 الی 6 مهر 1401

پانزدهمین نمایشگاه تخصصی بین المللی مواد غذایی و هتلداری عمان 2020 4 الی 6 مهر 1401
اطلاعات بیشتر