اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

26 اردیبهشت 1402

پاویون ج. ا. ایران در نمایشگاه گردشگری عراق 19الی 22مهر 1401

پاویون ج. ا. ایران در نمایشگاه گردشگری عراق 12 الی 15 مهر 1401
اطلاعات بیشتر 

اصلاحیه زمان برگزاری

DownloadHandler.ashx000