اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

16 آذر 1401

  • خانه
  • تقویم نمایشگاه
  • برگزاری نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در روسیه ( مسکو) 16 الی 19 شهریور 1401

برگزاری نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در روسیه ( مسکو) 16 الی 19 شهریور 1401

برگزاری نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در روسیه ( مسکو) 16 الی 19 شهریور 1401
اطلاعات بیشتر