اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

16 آذر 1401

  • خانه
  • تقویم نمایشگاه
  • ششمین جشنواره و نمایشگاه ملی گیاهان دارویی ، فرآورده های طبیعی و طب سنتی ایران – آبان 1401

ششمین جشنواره و نمایشگاه ملی گیاهان دارویی ، فرآورده های طبیعی و طب سنتی ایران – آبان 1401

ششمین جشنواره و نمایشگاه ملی گیاهان دارویی ، فرآورده های طبیعی و طب سنتی ایران
طی اعلام معاون علمی و فناوری رئیس جمهور  ” ششمین جشنواره و نمایشگاه ملی گیاهان دارویی ، فرآورده های طبیعی و طب سنتی ایران ” در آبان ماه 1401 برگزار می گردد