اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

27 اردیبهشت 1402

«نوزدهمین نمایشگاه تخصصی صنایع غذایی، ماشین آلات و تجهیزات وابسته» از تاریخ 14 لغایت 17 آبان ماه سال¬جاری در مرکز شرکت نمایشگاههای بین¬المللی استان اصفهان

«نوزدهمین نمایشگاه تخصصی صنایع غذایی، ماشین آلات و تجهیزات وابسته» از تاریخ 14 لغایت 17 آبان ماه سال¬جاری در مرکز شرکت نمایشگاههای بین¬المللی استان اصفهان
اطلاعات بیشتر