اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

17 آذر 1401

نمایشگاه مواد غذایی هانوی ویتنام 18 الی 21 آبان 1401

طی اعلام سارمان توسعه تجارت هشتمین نمایشگاه مواد غذایی هانوی ویتنام 18 الی 21 آبان برگزار می گردد