اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

16 آذر 1401

همایش فرصت های مشترک تجاری ایران و لهستان – اسفند 1401

طی اطلاع سازمان توسعه تجارت همایش فرصت های مشترک تجاری ایران و لهستان در محدوده زمانی اسفند 1401 برگزار خواهد گردید قابل ذکر در این همایش تجاری تجار لهستانی در بخش مبلمان، اثاثیه ، طراحی داخلی و منسوجات حضور خواهند داشت