اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

4 خرداد 1402

مشارکت شرکت قزاقی در برگزاری نمایشگاه ها

مشارکت شرکت قزاقی در برگزاری نمایشگاه ها
طی اعلام سازمان توسعه تجارت ایران شرکت نمایشگاه ها و همایش بین المللی آیتکا از کشور قزاقستان جهت پیشبرد برنامه های ترویج تجاری اعلام امادگی نموده است
اطلاعات بیشتر در فایل پیوست