اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

27 اردیبهشت 1402

نمایشگاه تخصصی کشاورزی استان سمنان – 6 الی 9 آذر 1401

نمایشگاه تخصصی کشاورزی استان سمنان – 6 الی 9 آذر 1401

در صورت تمایل به شرکت و دریافت غرفه، با سرکار خانم دهقان (مجری نمایشگاه) به شماره ۰۹۱۲۴۱۸۰۱۹۶ تماس و هماهنگی لازم را بعمل آورند.