اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

16 آذر 1401

نمایشگاه بین المللی حلال کشورهای اسلامی – ترکیه – استانبول 3 الی 6 اذر 1401

نمایشگاه بین المللی حلال کشورهای اسلامی – ترکیه – استانبول 3 الی 6 اذر 1401
اطلاعات بیشتر