اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

13 بهمن 1401

ششمین دوره نمایشگاه تخصصی و بین المللی ،کفش صندل و صنایع وابسته استان قم (Qomshoes) بهمن 1401

ششمین دوره نمایشگاه تخصصی و بین المللی ،کفش صندل و صنایع وابسته استان قم (Qomshoes در بهمن ماه سال جاری با رویکرد جذب بیش از پیش بازارهای جهانی با حضور تجار داخلی و خارجی از ۳۴ کشور دنیا با ارائه تولید کنندگان برتر استان و سراسر کشور برگزار میگردد.
این نمایشگاه با هدف معرفی ظرفیت صنعت کفش ایران قم با مزیتهایی همچون صنعتی ،پاک کم آب بر و اشتغال زا خصوصا در حوزه اشتغال خانگی برگزار خواهد شد
زمان افتتاحیه سه شنبه ۴ بهمن ماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۵
زمان بازدید ۴ الی ۷ بهمن ماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۵ الی ۲۱ :مکان نمایشگاه بین المللی استان قم