اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

28 دی 1401

نوزدهمین نمایشگاه تخصصی فرش دستباف در مرکز استان فارس 24 الی 28 بهمن 1401

نوزدهمین نمایشگاه تخصصی فرش دستباف در مرکز استان فارس به عنوان قطب این هنر صنعت در جنوب ایران از تاریخ ۲۴ لغایت ۲۸ بهمن ماه سال جاری با عاملیت اجرایی مشارکت شرکت رویداد سازان توسعه در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی استان فارس برگزار میگردد. همچنین وب سایت
مجری برگزاری نمایشگاه که اطلاعات نمایشگاه مذکور بر روی آن بارگذاری شده است، به آدرس
www.Toseeevent.com
می باشد
لازم به ذکر است کلیه واحدهای معرفی شده از سوی آن اتاق بازرگانی مشمول ۱۰ درصد تخفیف ویژه واحدهای مهمان خواهند شد. مجری برگزاری این نمایشگاه شرکت رویداد سازان توسعه پارس با شماره تماس های ۰۹۱۷۰۴۵۷۵۳۹ ۰۹۱۷۵۶۷۹۲۸۳ آماده ارایه اطلاعات و هماهنگی لازم می باشد.