دارایی

Share/Save/Bookmark

لیست اسامی نمایندگان اصلی وعلی البدل اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن در هیئت های حل اختلاف مالیاتی استان سمنان

جهت هماهنگی  پرونده مالیاتی  و قبل از جلسات با نمایندگان اتاق  ارتباط برقرار نمائید.

 
نمایندگان اتاق  در شهرستانهای – سمنان – مهدیشهر – سرخه 
1 -آقای اسماعیل عصار  نماینده  اتاق  در   اداره امور مالیاتی  شهرستانهای  سمنان – سرخه  - مهدیشهر  - تلفن تماس 09121313088 
2- آقای  محمد یغمانژاد  نماینده اتاق  در اداره امور مالیاتی  شهرستانهای  سمنان – سرخه –مهدیشهر  - تلفن تماس 09123310108 
3- آقای حسن خاتمی  نماینده اتاق  در اداره امور مالیاتی  سمنان  - تلفن تماس  09121319299 
4- آقای عبدالحمید دربانیان  نماینده اتاق  در اداره امور مالیاتی  سمنان  تلفن تماس 09121316920

نمایندگان اتاق  در شهرستانهای شاهرود و بسطام 
1- آقای احمد شفیعی  نماینده اتاق  در اداره امور مالیاتی  شهرستانهای شاهرود و بسطام  تلفن تماس 09124738053 
2- آقای  غلامحسین عنبری  نماینده  اتاق  در اداره امور  مالیاتی شاهرود  و بسطام  هیات تجدید نظر

نمایندگان اتاق  در شهرستان دامغان 
1-  آقای محمد حسن هراتی  نماینده اتاق در امور مالیاتی شهرستان دامغان  تلفن تماس  09125318750 
2- آقای علی اکبر طاهری  نماینده اتاق  در اداره امور مالیاتی  دامغان  هیات تجدید نظر

نمایندگان اتاق  در شهرستان  گرمسار 
1- آقای  علی  معصومی  نماینده اتاق در اداره امور مالیاتی گرمسار  تلفن تماس 09125321816 
2- آقای شهرام پرویز  نماینده اتاق  در اداره امور مالیاتی گرمسار  هیات تجدید نظر  تلفن تماس 09121319305

نمایندگان اتاق در ایوانکی 
1- آقای  شهرام پرویز  نماینده اتاق  در اداره امور مالیاتی ایوانکی هیات تجدید نظر  شماره تماس 09121319305 
2- آقای محمد تقی مداح  نماینده اتاق  در اداره امور مالیاتی  ایوانکی  شماره تماس 09125321248