اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

18 آذر 1401

  • خانه
  • در چهل چهارمین نشست هیات نمایندگان اتاق سمنان رشد 6/8 درصدی بخش کشاورزی بررسی شد
photo_2022-01-25_16-10-19 (2)

در چهل چهارمین نشست هیات نمایندگان اتاق سمنان رشد 6/8 درصدی بخش کشاورزی بررسی شد

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی استان سمنان چهل چهارمین نشست هیات نمایندگان با موضوع بررسی رشد 6/8 درصدی بخش کشاورزی در محل سالن جلسات این اتاق برگزار گردید
علی اصغر جمعه ای رئیس اتاق بازرگانی سمنان در این نشست گفت : سازمان مدیریت و برنامه ریزی رشد 6/8 درصدی را در برنامه قرار داده است ، فرآیند مذکور با مشارکت بخش خصوصی صورت خواهد پذیرفت ، اما در نگاهی اجمالی به برنامه سایر استان ها متوجه خواهیم شد درصد رشد برخی از استان های بزرگ کمتر از هشت درصد در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد : برای رشد هشت درصد اتاق سمنان مذاکراتی با متولیان برگزار نموده الزمات و خواسته های بخش خصوصی تبیین شده است تحقق این امر منوط به عزم همگانی و ملی می باشد.
جمعه ای خاطر نشان داد : نقش تشکل ها و صنوف کشاورزی در رشد اقتصادی بسیار مهم است لازم است خواسته های این بخش با توجه به سند آمایش در نظر گرفته شود.
ترکمان دهنوی عضو هیات نمایندگان اتاق سمنان گفت : تا کنون حوزه کشاورزی بصورت اعاده بخش مدیریت شده است برای رسیدن به این هدف واحدهای که در این شرایط مشغول به کار می باشند باید مورد حمایت “علمی ، فنی و مالی” قرار بگیرند
وی گفت : با توجه  به تغییرات اقلیم نیاز پوشش بیمه ای در این بخش یک ضرورت است وزارت جهاد باید هر چه سریعتر فرهنگ بیمه” محصولات ، ادوات و زمین ”  را اجباری نماید
عرب معاون مدیر کل جهاد  کشاورزی در چهل چهارمین نشست هیات نمایندگان اتاق سمنان گفت : تولید انگور در شرق استان 134000 هزار تن است 80 درصد این محصول فاقد نیاز می باشدکه به استان های دیگر و بخشی هم به کشورهای هدف صادرات شده است
وی ادامه داد : دو  مسیر” افزایش فرصت های سرمایه گذای و بهره وری”  کلید واژه رشد اقتصادی در نظر گرفته شده است لذا شناخت داده های کشاورزی الزام رشد این بخش می باشد ،
نماینده سازمان جهاد تصریح کرد : در نظر گرفتن منابع آب همواره خواسته اول سرمایه گذار می باشد لذا پیشنهاد سازمان جهاد پروژه های می باشد که محدودیت آب را در نظر گرفته باشند و در بخش بعدی حداقل 60 درصد پیشرفت فیزیکی داشته باشند
چالش های همانند حذف ارز ترجیحی ، اختصاص مالی از سامانه بهین یاب ، جذب مالی پروژه های موجود ، تاسیس اعتبارات بند”خ  ” برنامه ششم ، استمهال بدهی کشاورزانی که دچار خسارات شده اند ، تورم و توزیع نهاده ها و دستورالعمل های مخل کسب کار مواردی بود که بعنوان دغدغه از آن یاد شد
نماینده سازمان جهاد یادآورشد : اگر مقرررات و دستورات بانکی همانند گذشته باشد شرایط برای بهره برداران کشاورزی بسیار دشوار خواهد بود
در ادامه این نشست برنامه های جهاد کشاورزی در افق 1401 مورد بحث و تبادل قرار گرفت