اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

28 اردیبهشت 1402

جشنواره ایده های اشتغالزا و کارآفرینی کشور

جشنواره ایده های اشتغالزا و کارآفرینی کشور
جهت دریافت اطلاعات بیشتر به لینک فوق مراجعه نمائید