اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

16 آذر 1401

  • خانه
  • اعلام آخرین فرصت ثبت اطلاعات و دریافت کد رهگیری طبقه کالایی گروه ج

اعلام آخرین فرصت ثبت اطلاعات و دریافت کد رهگیری طبقه کالایی گروه ج

اعلام آخرین فرصت ثبت اطلاعات و دریافت کد رهگیری طبقه کالایی گروه ج تبصره 4 ماده 18 گروه کالایی لوازم خانگی ، برقی و الکترونیکی
204268 254287 [01] 254287 [02] 254287+1